Raad van BESTUUR / CONSEIL d'administration

 

Iedereen met toegangsrechten hebben hun eigen login & passwoord ontvangen.

Deze zijn STRIKT PERSOONLIJK en mogen niet doorgegeven worden aan derden.

Geef je login en passwoord in, in het rechtse zij-menu. De beveiligingscode mag je gewoon leeglaten.

Meer info hierover volgt later in een handleiding. En savoir plus


 

Toute personne ayant des droits d'accès ont reçu leur propre login et mot de passe.

Ceci est STRICTEMENT PRIVEE et ne doit pas être divulguées à des tiers.

Entrez votre login et mot de passe dans, dans le menu de droite. Le code de sécurité vous pouvez laisser simplement vide.

Plus d'informations suivront plus tard dans le manuel.