14e internationale dag van het naakt tuinieren: zaterdag 5 mei 2018

De Internationale Dag van het Naakt Tuinieren (Engels: World Naked Gardening Day of WNGD) wordt jaarlijks internationaal gehouden op de eerste zaterdag van de maand mei.

De dag is in 2005 voor het eerst georganiseerd door de Amerikaanse naturistenorganisatie Body Freedom Collaborative (BFC), gesponsord door de American Association for Nude Recreation (AANR) en is daar gekoppeld aan de landelijke naturistenbeweging. De oprichters willen dat deze dag beleefd wordt als ‘luchtig’ en van politiek verstoken.

De dag wordt gehouden omdat tuinieren, met activiteiten zoals onkruid wieden, bezig zijn met planten en snoeien, etc., volgens de initiatiefnemers net zo goed naakt als gekleed gedaan kunnen worden. Naakt tuinieren wordt omschreven als een gezonde praktijk die aan een positief zelfbeeld kan bijdragen.

Hoewel veel activiteiten zonder kleding gedaan kunnen worden, komt volgens de organisatoren na het naaktzwemmen, het tuinieren op de tweede plaats van activiteiten die mensen bereid zijn naakt te doen. Mensen worden wereldwijd uitgenodigd om hun deel van de ‘wereldtuin’ te bewerken, ‘gekleed’ zoals de natuur bedoeld heeft.

In 2005 werd in het Britse Abbey House Gardens, dat al opengesteld was Norske spilleautomater på nett og spill voor het publiek, een ‘Clothes Optional Day’ georganiseerd. Een dag waarop men zowel met als zonder kleren de tuinen in mocht. Ongeveer twee derde van de bezoekers genoten er die dag naakt.

Tijdens de viering van de zesde World Naked Gardening Day in het Verenigd Koninkrijk in 2010, werden de mensen aangemoedigd om kledingvrij in hun tuin of naar openbare parken te gaan.

(Bron: bewerkte versie van https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_dag_van_het_naakt_tuinieren)

14ème Journée Internationale du Jardinage nu: samedi 5 mai 2018

La Journée internationale du jardinage nu (anglais: World Naked Gardening Day ou WNGD) a lieu chaque année à l'échelle internationale le premier samedi du mois de mai.

La journée a été organisée pour la première fois en 2005 par l'organisation naturiste américaine Body Freedom Collaborative (BFC), parrainée par l'Association américaine pour les loisirs nus (AANR), où elle est liée au mouvement naturiste national. Les fondateurs veulent que cette journée soit vécue comme «aérée» et politiquement privée.

La journée a lieu parce que le jardinage, avec des activités telles que le désherbage, est occupé avec la plantation et l'élagage, etc., selon les initiateurs aussi bien que nu peut être fait. Le jardinage nu est décrit comme une pratique saine qui peut contribuer à une image de soi positive.

Bien que de nombreuses activités puissent se faire sans vêtements, selon les organisateurs après la nudité, le jardinage arrive en seconde position dans les activités que les gens sont prêts à faire nus. Les gens sont invités dans le monde entier à travailler leur partie du «jardin du monde», «habillé» comme la nature l'avait prévu.

En 2005, une «Journée des vêtements optionnels» a été organisée au British Abbey House Gardens, qui avait déjà été ouvert au public. Un jour où les gens pouvaient entrer dans les jardins avec ou sans vêtements. Environ les deux tiers des visiteurs ont apprécié ce jour-là.

Au cours de la célébration de la sixième Journée mondiale du jardinage nu au Royaume-Uni en 2010, les gens ont été encouragés à aller dans leur jardin ou dans les parcs publics sans vêtements.

(Source: version éditée de https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_dag_van_het_naakt_tuinieren)