Bedankt !! Uw aanvraag werd goed ontvangen !

Voor iedereen een oplossing!

We hebben nog één ding nodig :

Gelieve het verschuldigd bedrag over te maken op het rekeningnummer van FBN vzw, met vermelding van uw naam. Rekeningnummer FBN vzw: BE93 8508 5802 0467, BIC NICABEBB.

Reken na uw betaling op ongeveer 10 werkdagen om ze in je bus te krijgen. Vraag je kaart dus steeds tijdig aan. (We werken met vrijwilligers, dus graag wat geduld).

De tarieven 2020 van het FBN zijn:

  • Alleenstaanden betalen € 40
  • Een koppel betaalt € 50 (twee kaarten)
  • Kinderen tot 14 jaar inbegrepen: gratis (geen kaart)
  • Inwonende kinderen vanaf 15 jaar tot 17 jaar inbegrepen betalen € 23 (eigen kaart)

Bedankt en tot gauw op één van de recreatiedomeinen !