Lid worden!

Voor iedereen een oplossing!

Het lidmaatschap bij een vereniging

Het lidmaatschap biedt je de mogelijkheid actief deel te nemen, maar verplicht er je echter nooit toe.

Door aan te sluiten bij één van de door de FBN erkende verenigingen verkrijgt je een lidkaart waarvoor een jaarlijkse bijdrage wordt gevraagd. Kinderen tot de leeftijd van 15 jaar sluiten gratis met het gezin aan.

De voordelen van een lidmaatschap zijn velerlei.

Het is een degelijkheidsgarantie waar respect, oprechtheid, eenvoud, vriendschap, discretie en gezonde ontspanning centraal staan.
Het geeft je in principe wereldwijd toegang tot alle naturistencentra.

Een tijdschrift licht je regelmatig in over binnen- en buitenlands nieuws.
Elk lid geniet van een sportongevallenverzekering.

Via de lidkaart verkrijgt je in sommige buitenlandse centra korting op uw verblijfskosten.

De vakantiekaart bij de Federatie

Deze kaart is, net zoals de lidkaart, jaarlijks vernieuwbaar maar het toegangsrecht beperkt zich echter enkel tot de buitenlandse centra (waar je veelal van een flinke korting kan genieten). Met de vakantiekaart vervallen de garanties van een lidkaart. In België kan je dus niet deelnemen aan de wekelijkse activiteiten en hebt je ook geen toegang tot de Belgische clubterreinen.

Je bent ook wel van harte welkom op onze twee grote zwemavonden met uw FBN-vakantiekaart.

Kostprijs:

Gezin (kinderen tot 14 jaar inbegrepen): € 46,-

Inwonende kinderen van 15-17 jaar: € 20,-

Alleenstaanden: € 37,-

Voor een lidkaart of meer info, mail ons secretariaat