Bestuur Natuur Puur

Update 26.01.2020

Natuur Puur

Bureau: Liersesteenweg 112 Bus 2R, B-2547 Lint
Terrein/terrain: Het Hoeveke Rijselberg 50 b, B-2230 Herselt
+32 497 28 10 66
www.natuur-puur.be
info@natuur-puur.be
Statuten/Statuts : ON 867 126 352
Bankrekeningnr./Compte : BE41 0014 4022 7910

Marc “Max” Vangossem

Voorzitter/Président
Liersesteenweg 112 bus 2R, B-2547 Lint
+32 497 28 10 66

Willy Erkens

Secretaris/Secrétaire

Christa Van Broekhoven

Penningmeester/Trésorier

Willy Erkens

Terreinverantwoordelijke/Responsable du Terrain

Jules De Doncker

Feestverantwoordelijke/Responsable des fêtes