Neerlegging mandaat voorzitter.

 30.09.2021

Beste Vrienden en vriendinnen,

Op een bizarre en heel onverwachte manier werd ik indertijd verkozen, maar met veel goeie moed nam ik m’n mandaat op als voorzitter. Veel voldoening kreeg ik door de medewerking van de vrijwilligers en positieve reacties en appreciatie van de meeste verenigingen en eindleden, veel veranderingen en moderniseringen kon ik met ons team onder mijn voorzitterschap verwezenlijken. Het was dan ook nodig.

Vooral doordat we een gemeenschappelijk doel hadden en door veel onbaatzuchtige inzet konden we die verbeteringen verwezenlijken. Als één team stonden we achter onze boodschap en konden in die jaren zelfs de pers ervan overtuigen dat we een serieuze groep met een serieuze boodschap waren, zodat ze ons niet afschilferden als zonderlingen, maar als volwaardige mensen met een eigen levenswijze. Daardoor draaide de sociale media ook bij en waren velen niet meer bang voor eventuele mindere reacties, maar kwamen meer en meer mensen er gewoon voor uit naturisten te zijn. Is hier nog werk aan de winkel? Uiteraard, maar grote stappen voorwaarts konden wel gezet worden.

Informele vergaderingen (de vroegere voorzittersvergaderingen) werden in ere hersteld om het overleg met de aangesloten verenigingen te vergroten (wat moeilijker is tijdens een algemene vergadering)

Deelname aan het vakantiesalon werd per direct afgeschaft, wegens quasi geen bezoekers die interesse hadden of zelfs openstonden voor naturisme en dit werd omgeschakeld naar het bezoeken en promoten op plaatsen waar veel potentieel voor ons zat, nl : Naaktstranden : veel naaktrecreanten op een kleine plek die vaak het bestaan van de verenigingen niet wisten.

Een nieuw sportevent werd geïntroduceerd : de FBN bowling : die sinds dag één telkenmale uitverkocht is en waar alleen leden met geldige lidkaart toegelaten worden. Dit jaar is er zelfs een versie met eten.

Op vraag van de verenigingen werd de organisatie van de sportevents volledig omgedraaid : alle werkdruk lag hierbij nu bij de enkele mensen van FBN. Hiervoor werd een nieuwe website (2X150 bladzijdes) gebouwd met volautomatische webshop, zodat de verwerking geen werkdruk meer gaf bij de verenigingen. Met meer dan 626.000 bezoekers per jaar ( meer dan 52000 bezoekers per maand)  de meest succesvolle website van het naturisme in België. Ook op sociale media zijn de meest succesvolle verhalen in het naturisme op naam van FBN met oa de pagina met meeste volgers in het naturisme in België. Dit alles met uitzondering van de pagina’s van Naked Wanderings, die overal met kop en schouders boven steken.

Ook de nieuwsbrief kreeg een nieuw modern jasje ( op dit moment met meer dan 2500 geabonneerden ).

Als traditie en ook uit respect voor de voorgangers werden de andere evenementen zoveel mogelijk in eer gelaten en dus zo weinig mogelijk aangepast. Alleen een moderne schwung kon gesmaakt worden door de aanwezigen. Moeten die winstgevend zijn ? In geen geval !! Alhoewel er wel eens een stem de kop opsteekt er niet meer aan te willen meewerken omdat dit niks opbrengt, zien wij dit anders : we zijn verenigingen die dit doen voor de leden ! Winst is voor bedrijven en is hier niet op z’n plaats.

De twee grote zwempartijen werden wel volledig veranderd : in plaats van verlieslatende events, waar enkel een locatie gehuurd werd, veranderden we deze met een gans team naar winstgevende evenementen waarbij de bezoeker dezelfde kost had, maar een ganse avond FBN-plezier had. Meestal was er een team van 25 vrijwilligers van het FBN die zorgde dat alles vlotjes verliep, dat kids een wedstrijdje konden doen op een hindernissen-parkoers, dat zelfs de kassa’s bemande, ….

Het systeem van introducés werd in het leven geroepen om geïnteresseerden ook over de streep te trekken en éénmalig te proeven van onze manier van leven (zonder ooit een probleem trouwens).

Moet FBN winst maken ? Nee !! maar op die manier moesten we de druk niet verhogen naar de verenigingen en konden we met trots zeggen dat de ledenbijdrage veruit de laagste is van alle omliggende landen. Mede door dit en door de kleine opbrengst van de shop konden we de ledenbijdrage zelfs tot (ver) onder de helft houden van de buurlanden.

De drempel voor instappende en geïnteresseerde leden werd verlaagd door de modernisering van de werking van lidkaarten van FBN, waarbij er zelfs een systeem van terugbetaling was, indien een lid de overstap maakte naar een vereniging.

Doordat we allemaal door Covid-19 geplaagd werden moest de manier van promoten en de dagelijkse werking opeens drastisch veranderen. We pasten ons aan en richten onze promo direct op : blijf in je land, ga en steun de verenigingen in eigen land. De verenigingen konden op die manier een inhaalmanoeuvre doen voor de periode die ze moesten sluiten. We begrijpen dat dit niet evident is, maar, zagen een in jaren niet gezien drukte op al die terreinen (met uitzondering van één klein terrein die het moeilijk bleef hebben). Deels te verklaren door het feit dat velen niet ver durfden gaan, maar zeker ook een resultaat van de rondgangen en promoties van FBN en de bijhorende posts.

Ook FBN werd geplaagd door een plotse verandering in interne werking, maar gebruikten die periode om een heel indringende modernisering door te voeren, nl : de verandering van het logo, wat heel veel werk, kosten, maar ook heel veel promo meebracht. Het was eerlijk gezegd een gok of dit wel gesmaakt ging worden door iedereen, maar konden massaal rekenen op heel veel positieve reacties !

Een schot in de roos.

Ik schrijf telkens “we”, alhoewel ikzelf sommige dingen alleen deed, omdat het merendeel een team effort was. Soms moest ik ook hard zijn voor de vrijwilligers om het doel dat we voor ogen hadden te halen en bij sommigen had ik niks aan te vullen omdat ze dat voortreffelijk deden (veel beter dan ik dat zou doen). Overleg is belangrijk (en dat was in mijn periode voor m’n voorzitterschap niet altijd het geval) en vooral met mandatarissen en bestuursleden die daadwerkelijk die taken uitvoeren. Iedereen had een even grote stem en dan werd er naar goeddunken beslist met de bestuursleden: ieder bestuurslid had een even grote stem en bepaalde mee de lijn die we bewandelden. Geen enkele keer weken we daarvan af.

Op elke algemene en vooral informele vergadering werd de vraag gesteld aan de verenigingen wat FBN nog extra kon doen voor hen en werd met aandrang gevraagd van tweerichtings- communicatie-verkeer te creëren met ons, wat vaak niet het geval was.

We werken allemaal als vrijwilliger en verwachten geen palmgewuif, maar toch een beetje respect ! We doen dit enkel omdat we het naturisme een warm hart toedragen, dat we veranderingen/moderniseringen nodig vinden, dat we vinden dat de stem van het naturisme groter en breder moet zijn, dat we de samenhang van alle naturisten als familiebanden willen versterken, … en duizend en één andere redenen vol goede wil.

Soms is het gewoon leuk en krijgen we veel dankbare reacties, soms is het hard, krijgen we verwijten naar ons hoofd geslingerd en worden we tegen een muur gezet, maar toch blijven we telkenmale verder doen …. tot het elastiekje breekt, tot de zoveelste tegenwerking uit eigen netwerk de revue passeert, tot de zoveelste eis me tegen de muur zet, tot het zoveelste verwijt naar m’n hoofd wordt geslingerd, tot het zoveelste eigenbelang belangrijker lijkt dan het verenigingsleven.

En dit moment is helaas aangebroken.

Het is dan ook met pijn in het hart dat ik vroeg aan onze beheerraad om m’n ter beschikkingstelling van m’n mandaat te aanvaarden en ze hebben dit toegestaan. Ik verzeker hen uiteraard wel een overdracht, zodat wel eenvoudig aan een mooie toekomst kan gewerkt worden.

Hierdoor gaan enkele verschuivingen plaatsvinden:

– Frank Janssens zal de taak van Voorzitter op zich nemen ( voorzitter@naturisme.be )

– Thierry Strecker zal de taak van secretaris opnemen ( info@naturisme.be )

Andere bestuursleden blijven zolang ze kunnen op post :

– Nancy Lauwers : Bestuurder Sport : sport@naturisme.be

– Eric Vermeiren : Bestuurder Penningmeester : finance@naturisme.be

– Christel Stubbe : Bestuurder Shop/verzendingen : shop@naturisme.be

Ikzelf zal me ook blijven inzetten voor het naturisme zolang ik dit mogelijk acht en zolang het bestuur hierachter staat, maar dan niet meer als bestuurslid : als aanspreekpunt voor de media, gemeentebesturen en andere externe kanalen en ben bereikbaar via : communication@naturisme.be

Ik hoop uit het diepst van m’n hart dat alle partijen binnen het naturisme ooit eens aan één touw trekken zonder hun eigenbelang voorop te stellen, enkel dan zal de opdracht van de vrijwilliger op een fluwelen pad lopen en zal de toekomst in het georganiseerde naturisme daadwerkelijk met een blauwe hemel zijn. Enkel dan zullen alle naturisten weer tot één grote familie behoren en kunnen grote stappen voorwaarts genomen worden, wat nog steeds mijn grootste droom is voor het Naturisme in België.

Ik wil alle mensen die hieraan meegewerkt hebben op een constructieve manier uit het diepst van m’n hart bedanken voor de mooie rit die ik mocht rijden en voor alle mooie zaken die we kunnen realiseren hebben.

Met vriendelijke groeten,

Koen Meulemans | Communication – DPO

Federatie van het Belgisch Naturisme

Acacialaan 7

8470 Gistel

www.naturisme.be  |E communication@naturisme.be

Facebook: https://www.facebook.com/FederationBelgeNaturisme/

Twitter: @FBN_Naturisme  

9 Replies to “Neerlegging mandaat voorzitter.”

 1. Ik ben pas sinds mei 2019 aangesloten via Athena, vooral voor het naaktzwemmen in De Ceder, Deinze. Ik heb Koen daar leren kennen als een sympathieke en redelijke man. Het is dan ook te betreuren dat sommigen het hem blijkbaar lastig hebben gemaakt. Ik denk ook niet dat iemand het beter zou kunnen. Ik wou Koen ook nog een compliment geven voor zijn voortreffelijke interview op de radio ivm met de overtreders in Bredene afgelopen zomer. Blij dat hij de pers verder nog te woord zal staan.

 2. Een voorzitter is niet alleen het gezicht van een vereniging maar moet ook het bestuur en zijn leden motiveren en inspireren.

  Koen heeft ons inziens met verve het voorzitterschap uitgevoerd de voorbije jaren en daar zijn we hem dankbaar voor. En ja, alles kan altijd beter, maar je moet het als vrijwilliger toch maar doen.

  Indien het FBN bestuur niet door de 25 aangesloten clubs maar wel door alle 8500 naturisten zou verkozen worden en Koen stelt zich kandidaat, dan haalt Koen vast en zeker heel wat stemmen. Een stemmenkanon zou men in democratische politieke kringen zeggen.

  Nu ja, vanwege “Naked Freedom” hierbij een dikke dankjewel en tot binnenkort.

  1. Bedankt.
   Koen zal zich blijven inzetten, zij het met een andere pet op : die van mandataris en niet meer die van bestuurder. Op die manier kan hij zich toch nog steeds inzetten.

 3. Koen,
  Bedankt voor uw inzet voor het naturisme.
  Eindelijk hadden we hoop op een tweede naaktstrand en misschien in de toekomst een naturisten camping aan de kust.
  Met uw enthousiasme aan het hoofd van de FBN zagen we dat lukken.
  De afdeling Westland van Athena kon ook steeds op Uw medewerking rekenen om onze agenda kenbaar te maken op de FBN website.
  Ik vind het jammer dat je het nu voor bekeken houdt.

  1. Bedankt Martial !!
   Koen zal zich blijven inzetten bij FBN, maar dan met een andere pet op.
   Hij blijft zich inzetten voor de gesprekken voor ook andere locaties en zal ook de pers blijven te woord staan, ook zal hij ondersteuning geven op de achtergrond aan het huidige bestuur, als ze dat nodig achten.
   We wensen de bestuursleden met een nieuwe taak alvast veel succes !

 4. Koen bedankt voor uw onvoorwaardelijke inzet als voorzitter en het naturisme.
  u heeft de vereniging in beweging gebracht en naar een hoger niveau getild.
  Spijtig dat bij sommigen de eigenschap van verdraagzaamheid ontbreekt .

  1. Bedankt Johan !!
   Koen zal zich blijven inzetten bij FBN, maar dan met een andere pet op.
   We wensen de bestuursleden met een nieuwe taak veel succes !

 5. Bedankt voor het geleverde werk en de inzet voor het naturisme. Jou energie heeft veel bergen verzet, wees fier en onthoud alle positieve dingen die je met een team vrijwilligers hebt verwezenlijkt. Tot binnenkort en succes in al wat je nog wil doen.

  1. Bedankt Marc !!
   Koen zal zich blijven inzetten bij FBN, maar dan met een andere pet op.
   We wensen de bestuursleden met een nieuwe taak veel succes !

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Even geduld...